Scroll Top

El 77 per cent de les empreses manegen dades confidencials a portàtils de forma insegura

S egons un estudi del Grup Paradell, els fraus interns poden suposar unes pèrdues d´una mitjana de 125.000 euros, que es podrien evitar amb serveis de «auditoria compliance».

ES