Scroll Top

Empleats sota sospita

E l correu electrònic és l´instrument més utilitzat per robar dades, segons Jordi Besolí, director de l´Àrea de Seguretat Informàtica de Grupo Paradell.

Descargar archivo

ES